Výstavba ČOV a kanalizace

29.4.2020

Průzkum nemovitostí pro určení polohy přípojek

Na začátku května budou do schránek všech nemovitostí v místních částech, kde se bude realizovat výstavba kanalizace, vloženy dotazníky pro potvrzení termínu schůzky s projektantem.

Dotazník je ke stažení ZDE.

Aktuální informace a technické informace pro připojení ke kanalizaci naleznete ZDE:

Kanalizace - informace a technické podmínky připojení

Kanalizace - výkres celková situace

Na tomto výkresu vidíte přehled vedení všech kanalizačních stok (červenou barvou). Gravitační kanalizační stoky budou v jednotlivých místních částech ústit do čerpacích stanic odpadních vod (ČSOV), odkud budou tlakově přečerpávány do čistírny odpadních vod v Bohouňovicích II (ČOV Bohouňovice II).

Finální rozpočet stavby budeme znát až po prohlídkách všech nemovitostí a výškovém umístění kanalizačních stok. Od tohoto rozpočtu se budou odvíjet veškeré další kroky a plány pro výstavbu. O všem Vás zde budeme včas informovat.

Ing. Lucie Sepekovská, místostarostka