Kroniky a pamětní knihy

Kronika obce Horní Kruty Díl I. 1849-1974

Kronika obce Horní Kruty Díl II. 1975-1992

Kronika obce Horní Kruty Díl. III. 1993-2013

Pamětní kniha obce Bohouňovice 1919-1989

Kronika obce Bohouňovice II Kniha 2. 1989-1994

Kronika Bohouňovic díl III. 1995-1999

Kronika obce Újezdce 1952-1997

Pamětní kniha obcí Dolní Kruty-Přestavlky 1922-1996