Povinně zveřejňované informace:

dle ustanovení zákona č.106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Horní Kruty

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Horní Kruty vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 5 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

 

3. Organizační struktura

Starosta: Bohuslav Vedral

Místostarosta: Ing. Lucie Sepekovská

Zastupitelstvo obce:   Eva Borovičková, Václav Diviš, Ing. Petr Kvasil, Antonín Moravec, Ing. František Moravec, Ing. Lucie Sepekovská, Bohuslav Vedral

 

4. Kontaktní spojení

Obec Horní Kruty

 

Horní Kruty 76

281 46

Tel./fax: 321796921

oficiální e-mail: obec@hornikruty.cz

Datová schránka: hzeaufk

web: http://www.hornikruty.cz

   

Úřední hodiny:

Po:     8.00. - 17.00.

St:      8.00. - 17.00.

Út, Čt, Pá:      po dohodě

 

5. Případné platby můžete poukázat na:

Komerční banka a.s.

pobočka Kolín (Kutnohorská 273, 280 78  Kolín)
č.ú. 8920151/0100

 

6. IČO

00235385

 

7. DIČ

Není

 

8. Rozpočet obce

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2019-2020 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2018 - ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2018 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 1/2018 ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2018 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 2/2018 ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2018 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 3/2018 ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2018 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 4/2018 ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2018 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 5/2018 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 6/2018 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2017 - ZDE

- Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 ZDE

- Změna v rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2017 ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 1/2017 ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2017 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 2/2017 ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2017 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 3/2017 ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2017 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 4/2017 ZDE

- Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2017 ZDE

- Rozpočtové opatření č. 5/2017 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2016 - ZDE

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2015-2018 ZDE

Schválený rozpočet na rok 2015 - ZDE

Schválený rozpočet na rok 2014 - ZDE

Schválený rozpočet na rok 2013 - ZDE

Schválený rozpočet na rok 2012 - ZDE

Schválený rozpočet na rok 2011 - ZDE

Schválený rozpočet na rok 2010 - ZDE

Schválený ropzpočet na rok 2009 - ZDE

Schválený rozpočet na rok 2008 - ZDE

Schválený rozpočet na rok 2007 - Strana 1, Strana 2, Strana 3

 

9. Žádosti o informace

písemným dotazem na adresu obce Horní Kruty

písemným dotazem prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@hornikruty.cz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemnou formou na adresu obce Horní Kruty, v některých případech i ústní formou v místě.

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

 

12. Formuláře

Formulář - žádost o povolení kácení dřevin

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Z důvodu aktuálnosti a úplnosti informací odkazujeme na Portál veřejné správy České republiky.

 

14. Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy, kterými se řídí obec Horní Kruty.

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2004 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
V Horní Krutech dne 28.1.2005
Bohuslav Vedral, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2005 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace byly vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky .V Horních Krutech dne 20.1.2006
Bohuslav Vedral, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2006 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky .V Horních Krutech dne 19.4.2007
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V Horních Krutech dne 29.2.2008
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 11.4.2009
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 2.4.2010
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 4.4.2011
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 2.4.2012
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 1.4.2013
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 1.4.2014
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 2.4.2015
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 5.4.2016
Pavel Hošta, starosta obce

 

Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- počet podaných písemných žádostí o informace: 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Základní informace jsou vyvěšeny na úřední desce před Obecním Úřadem Horní Kruty a zpřístupněny všem občanům i elektronicky.

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, případně formou e-mailových dotazů. O poskytnutí takovýchto žádosti se záznam nepořizuje.

V Horních Krutech dne 21.3.2017
Pavel Hošta, starosta obce

 

17. Seznam organizací

Příspěvkové organizace:

Mateřská škola Horní Kruty

IČO: 75034344

Adresa: Horní Kruty 82, 281 46

Ředitelka: Radka Vedralová

Telefon: 321796919

Email: mshornikruty@seznam.cz

 

Základní škola Horní Kruty

IČO: 750 34 336, DIČ: CZ 750 34 336

Adresa: Horní Kruty 29,  PSČ 281 46

Ředitelka školy: PaedDr. Dana Oplová

Telefon: 321 796 926, 728 603 443

Email : zs.hornikruty@tiscali.cz, zs@hornikruty.cz