Úklid obce

 

Odpadky podél silnic

Dne 29.3.2008 se uskutečnila akce s názvem

"ZA HEZKÉ A ČISTÉ OKOLÍ"

 

 

Během akce se sbíraly odpadky podél silnic. Na této akci se podílelo 46 dobrovolníků.

Vyčistily se úseky v katastru obcí:

Horní Kruty    16,5 km

Malotice        10 km

Barchovice    8 km

Celkem bylo vyčistěno:            34,5 km

 

Za 3,5 hodiny se nasbíralo 140 plastových pytlů různého odpadu (papír, plast a železo).

Na tuto akci byla poskytnuta dotace od Silnic Čáslav částkou 15 000,-Kč na likvidaci sebraného odpadu.

 

Tímto by chtěly obecní úřady poděkovat všem zúčastněným za dobře odvedenou práci.

           

Těšíme se na další hojnou účast při dalších akcích na zlepšování životního prostředí.

                                                                                    za organizátory

                                                                                       Josef Jirsík

Černé skládky

 

Obec vyklidila a prostor dvou černých skládek u Újezdce. První černá skládka se nacházela u polní cesty spojující Újezdec a Dolní Kruty. Další u silnice směrem na Benátky.

Před úklidem a po něm:
   

Obě místa byla označena zákazem skládky a u silnice na Benátky bylo místo i oploceno, aby se zamezilo vyhazování odpadů.

Doufejme, že na těchto místech se již odpadky neobjeví a nebudou nám hyzdit naše okolí!!!!!!!