Úřední deska

 

Všechny zde zveřejněné dokumenty jsou po předchozí domluvě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Horních Krutech č.p. 76.

Datum sejmutí
Datum vyvěšení Dokument Datum sejmutí
8.6.2018 Výzva ke zhotovení cenové nabídky na rekonstrukci střechy na Mateřské škole 8.7.2018
7.6.2018

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Schválený závěrečný účet za rok 2017

Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2017

Výkaz Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2017

Výkaz příloha k 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017

6.6.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 14.6.2018 6.7.2018
30.5.2018 Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty 30.6.2018
30.5.2018 Záměr pronájmu obecních pozemků v k.ú. Bohouňovice II. 30.6.2018
29.5.2018 Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů 29.6.2018
29.5.2018 Oznámení o odečtech elektrické energie 29.6.2018
29.5.2018 Oznámení o počtu členů zastupitelstva 29.6.2018
18.5.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech dne 24.5.2018 od č.p. 11 a 28 až po třelnu 18.6.2018
16.5.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 24.5.2018 16.6.2018
15.5.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Obec Horní Kruty
4.5.2018 Porovnání všech položek pro vodné a stočné podle cenových předpisů 4.6.2018
2.5.2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 2.6.2018
27.4.2018

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Záverečný účet za rok 2017

Komentář

Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2017

Výkaz Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2017

Výkaz příloha k 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017

16.5.2018
27.4.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 27.5.2018
20.4.2018 Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření a dalších příloh
11.4.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 11.5.2018
5.4.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 5.4.2019
5.4.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2018 5.5.2018
5.4.2018 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 5.5.2018
4.4.2018 Nové ordinační hodiny MUDr. Hejduka 4.5.2018
19.3.2018 Konkurs na ředitele/ku Mateřské školy Milčice 19.4.2018
19.3.2018 Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 19.4.2018
14.3.2018 Územní souhlas - umístění stavby ČEZ v obci Chrastná 14.4.2018
6.3.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 12.3.2017 6.4.2018
28.2.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 8.3.2018 28.3.2018
26.2.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Svazek obcí NY-KO 26.3.2018
20.2.2018 Oznámení - připomenutí platby poplatků za odvoz komunálního odpadu a poplatku za psa do 28.2.2018 20.3.2018
20.2.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.2.2018 20.3.2018
8.2.2018 Formulář pro vlastníky nemovitostí ohrožených povodněmi (přívalovými i vzdutím kanalizace) pro povodňový plán obce 8.3.2018
1.2.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 31.12.2018
1.2.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Rozpočtové opatření č. 1/2017 31.12.2018
27.1.2018 Výsledky 2.kola volby prezidenta ČR v Horních Krutech 27.2.2018
19.1.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2017 Obce Horní Kruty 31.1.2018
19.1.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2017 19.2.2018
19.1.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020 Obce Horní Kruty 31.12.2020
19.1.2018 Schválený rozpočet roku 2018 Obce Horní Kruty 31.12.2018
17.1.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo 17.2.2018
17.1.2018 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Michaele Balvínové, která se koná dne 16.2.2018 v 8:00 17.2.2018
17.1.2018 Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR konaných 12.-13.1.2018 v Horních Krutech 17.2.2018
12.1.2018 Záměr na prodej části z pozemku v k.ú. Horní Kruty 12.2.2018
12.1.2018 Záměr na prodej části z pozemku v k.ú. Dolní Kruty 12.2.2018
12.1.2018 Záměr k pronájmu obecního bytu 4+1 v Bohouňovicích II čp. 51 12.2.2018
8.1.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2021 31.12.2021
8.1.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Rozpočet roku 2018 8.2.2018
3.1.2018 Zápis č. 5/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 3.2.2018
28.12.2017 Oznámení o navýšení ceny vodného od 1.1.2018 28.1.2018
28.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 28.1.2018
18.12.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro Volbu prezidenta České republiky 18.1.2018
13.12.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 21.12.2017 13.1.2018
4.12.2017 Zápis č. 4/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 4.1.2018
4.12.2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 31.12.2017
4.12.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2017 4.1.2018
4.12.2017 Návrh Střednědobého výhledu Obce Horní Kruty na rok 2019 až 2020 21.12.2017
4.12.2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2018 21.12.2017
28.11.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 28.12.2017
27.11.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí NY-KO na roky 2019 až 2020 27.12.2017
27.11.2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2018 27.12.2017
27.11.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy silnice III/33326 (uzavřena silnice z Horních Krut směrem na Barchovice k odbočce na Hryzely) 27.12.2017
21.11.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná dne 30.11.2017 21.12.2017
16.11.2017 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 16.12.2017
16.11.2017 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2021 16.12.2017
9.11.2017 Opatření obecné povahy - nařízení zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření 9.12.2017
9.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 9.12.2017
3.11.2017 Oznámení o možnosti čištění spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 3.12.2017
21.10.2017 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017 v obci Horní Kruty 21.11.2017
18.10.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Jarmile Sommerové a Yvoně Ganobčíkové na nemovité věci v katastrálním území Horní Kruty (dům č.p. 3 a okolní pozemky), která se koná dne 4.12.2017 v 11:00 18.11.2017
5.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 5.11.2017
25.9.2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání volební komise 25.10.2017
25.9.2017 Informace - kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 25.10.2017
20.9.2017 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 20.10.2017
14.9.2017 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 14.10.2017
14.9.2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy pro vlastníky lesů 14.10.2017
13.9.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2017 13.10.2017
13.9.2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017 31.12.2017
7.9.2017 Oznámení o svozu nebezpečných odpadů v sobotu 16.9.2017 7.10.2017
5.9.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 5.10.2017
4.9.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty v pondělí 11.9.2017 od 19:00 hodin 4.10.2017
4.9.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Jarmile Sommerové a Yvoně Ganobčíkové na nemovitost v katastrálním území Kryry, která se koná dne 9.10.2017 v 11:00 4.10.2017
25.8.2017 Záměr - pronájem obecních pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti 25.9.2017
17.8.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Milanu Douděrovi na nemovitost v katastrálním území Újezdec, která se koná dne 21.9.2017 v 9:00 17.9.2017
16.8.2017 Záměr k pronájmu bytu v Horních Krutech 16.9.2017
9.8.2017 Tisková zpráva - veřejná zakázka pro Varovný informační systém 9.9.2017
3.8.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice u obce Bohouňovice II 3.9.2017
27.7.2017 Dočasná změna jízdních řádů linky 421 27.8.2017
13.7.2017 Záměr - prodej pozemků p.č. 241/30 a 241/1 13.8.2017
10.7.2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017 31.12.2017
10.7.2017 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 10.8.2017
10.7.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2017 10.8.2017
29.6.2017 Závěrečný účet obce Horní Kruty za rok 2016: Hospodaření roku 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 30.6.2018
26.6.2017 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 26.7.2017
6.6.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty ve středu 14.6.2017 od 19:00 hodin 6.7.2017
30.5.2017 Oznámení o odečtech odběru elektrické energie ve dnech 5.6. - 8.6.2017 30.6.2017
26.5.2017

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Výkaz pro hodnocení

Zpráva

31.12.2017
16.5.2017 Návrh Závěrečného účtu obce Horní Kruty za rok 2016: Hospodaření roku 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 29.6.2017
3.5.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 3.6.2017
28.4.2017 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017 28.5.2017
27.4.2017 Svazek obcí NY-KO - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 27.5.2017
12.4.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017 31.12.2017
12.4.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 31.12.2017
7.4.2017 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 7.5.2017
6.4.2017 Změna v rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2017 6.5.2017
6.4.2017 Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 6.5.2017
6.4.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech dne 20.4.2017 - celá náves, ulička ke hřbitovu, obchod a obecní úřad 6.5.2017
28.3.2017 Rozhodnutí - výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných organismů 28.4.2017
28.3.2017 Oznámení - v Horních Krutech nepoteče dne 31.3.2017 voda. 28.4.2017
23.3.2017 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu 1.4.2017 23.4.2017
21.3.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná 29.3.2017 21.4.2017
21.3.2017 Obec Horní Kruty - Střednědobý výhled rozpočtu obce 31.12.2018
21.3.2017 Obec Horní Kruty - schválený rozpočet na rok 2017 31.1.2018
17.3.2017 Mikroregion Kouřimsko - schválený rozpočet svazku na rok 2017 a schválený rozpočtový výhled na období 2016-2019 17.4.2017
9.3.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Michaelu Sommerovi, která se koná dne 23.3.2017 ve 13:00 a Usnesení, které opravuje datum této dražby 9.4.2017
6.3.2017 Pozvánka na jednání s občany obce Újezdec 6.4.2017
16.2.2017 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných tzv. neznámých vlastníků v katastru nemovitostí. Seznam je dostupný i v xlsx verzi ZDE. 16.3.2017
16.2.2017 Upozornění občanům - platby poplatků za odvoz komunálního odpadu a za psa 16.3.2017
16.2.2017 Oznámení o kácení stromů a možnosti žádosti o dřevo z těchto stromů 16.3.2017
14.2.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje 14.3.2017
27.1.2017 Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí do e-mailové schránky 27.2.2017
17.1.2017 Od středy 18.1.2017 do pátku 20.1.2017 se na Obecním úřadě v Horních Krutech z technických důvodů neúřaduje. 17.2.2017
6.1.2017 Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 6.2.2017

Svazek obcí NY-KO

Obec Horní Kruty je členem Svazku obcí NY-KO. Všechny důležité dokumenty Svazku naleznete ZDE.