Úřední deska

 

Datum vyvěšení Dokument Datum sejmutí
16.11.2017 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018  
16.11.2017 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2021  
9.11.2017 Opatření obecné povahy - nařízení zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření  
9.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  
3.11.2017 Oznámení o možnosti čištění spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016  
21.10.2017 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017 v obci Horní Kruty  
18.10.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Jarmile Sommerové a Yvoně Ganobčíkové na nemovité věci v katastrálním území Horní Kruty (dům č.p. 3 a okolní pozemky), která se koná dne 4.12.2017 v 11:00  
5.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
25.9.2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání volební komise  
25.9.2017 Informace - kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje  
20.9.2017 Zápis č. 3/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
14.9.2017 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon  
14.9.2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy pro vlastníky lesů  
13.9.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2017  
13.9.2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017  
7.9.2017 Oznámení o svozu nebezpečných odpadů v sobotu 16.9.2017  
5.9.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
4.9.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty v pondělí 11.9.2017 od 19:00 hodin  
4.9.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Jarmile Sommerové a Yvoně Ganobčíkové na nemovitost v katastrálním území Kryry, která se koná dne 9.10.2017 v 11:00  
25.8.2017 Záměr - pronájem obecních pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti  
17.8.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Milanu Douděrovi na nemovitost v katastrálním území Újezdec, která se koná dne 21.9.2017 v 9:00  
16.8.2017 Záměr k pronájmu bytu v Horních Krutech  
9.8.2017 Tisková zpráva - veřejná zakázka pro Varovný informační systém  
3.8.2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice u obce Bohouňovice II  
27.7.2017 Dočasná změna jízdních řádů linky 421  
13.7.2017 Záměr - prodej pozemků p.č. 241/30 a 241/1  
10.7.2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017  
10.7.2017 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017  
10.7.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2017  
29.6.2017 Závěrečný účet obce Horní Kruty za rok 2016: Hospodaření roku 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
26.6.2017 Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
6.6.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty ve středu 14.6.2017 od 19:00 hodin  
30.5.2017 Oznámení o odečtech odběru elektrické energie ve dnech 5.6. - 8.6.2017  
26.5.2017

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2016

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Výkaz pro hodnocení

Zpráva

 
16.5.2017 Návrh Závěrečného účtu obce Horní Kruty za rok 2016: Hospodaření roku 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
3.5.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  
28.4.2017 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017  
27.4.2017 Svazek obcí NY-KO - Návrh závěrečného účtu za rok 2016  
12.4.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017  
12.4.2017 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017  
7.4.2017 Zápis č. 1/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  
6.4.2017 Změna v rozpočtu Obce Horní Kruty na rok 2017  
6.4.2017 Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017  
6.4.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech dne 20.4.2017 - celá náves, ulička ke hřbitovu, obchod a obecní úřad  
28.3.2017 Rozhodnutí - výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných organismů  
28.3.2017 Oznámení - v Horních Krutech nepoteče dne 31.3.2017 voda.  
23.3.2017 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu 1.4.2017  
21.3.2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná 29.3.2017  
21.3.2017 Obec Horní Kruty - Střednědobý výhled rozpočtu obce  
21.3.2017 Obec Horní Kruty - schválený rozpočet na rok 2017  
17.3.2017 Mikroregion Kouřimsko - schválený rozpočet svazku na rok 2017 a schválený rozpočtový výhled na období 2016-2019  
9.3.2017 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Michaelu Sommerovi, která se koná dne 23.3.2017 ve 13:00 a Usnesení, které opravuje datum této dražby  
6.3.2017 Pozvánka na jednání s občany obce Újezdec  
16.2.2017 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných tzv. neznámých vlastníků v katastru nemovitostí. Seznam je dostupný i v xlsx verzi ZDE.  
16.2.2017 Upozornění občanům - platby poplatků za odvoz komunálního odpadu a za psa  
16.2.2017 Oznámení o kácení stromů a možnosti žádosti o dřevo z těchto stromů  
14.2.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje  
27.1.2017 Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí do e-mailové schránky  
17.1.2017 Od středy 18.1.2017 do pátku 20.1.2017 se na Obecním úřadě v Horních Krutech z technických důvodů neúřaduje.  
6.1.2017 Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání  

Svazek obcí NY-KO

Obec Horní Kruty je členem Svazku obcí NY-KO. Všechny důležité dokumenty Svazku naleznete ZDE.