Úřední deska

 

Všechny zde zveřejněné dokumenty jsou po předchozí domluvě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Horních Krutech č.p. 76.

Datum sejmutí
Datum vyvěšení Dokument Datum sejmutí
2.7.2020 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 9.7.2020 2.8.2020
24.6.2020 Ceník zboží a služeb poskytovaných obcí Horní Kruty platný od 24.6.2020 do 30.9.2020 30.9.2020
20.6.2020 Zápis č. 14/2020 z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 8.6.2020 20.7.2020
9.6.2020 Záměr na směnu části pozemků p.č. 1451/4, 1410/1, 40/1,42/2,44/1, 46/46 v k.ú. Horní Kruty v rozsahu 1325 - 1326 m2 pro každou zúčastněnou stranu 9.7.2020
9.6.2020 Záměr na odkup části pozemku p.č. 4 v k.ú. Horní Kruty 9.7.2020
9.6.2020 Záměr na odkup části pozemku p.č. 11 v k.ú Horní Kruty 9.7.2020
9.6.2020 Záměr na směnu části pozemků p.č. 650/1 a 790/23, pozemků p.č. 707/1, 697, 696 a 756/3 v k.ú. Dolní Kruty v rozsahu 5118 m2 pro každou zúčastněnou stranu 9.7.2020
9.6.2020 Oznámení o uložení dokumentů v elektronické podobě 9.7.2020
9.6.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 9.7.2020
9.6.2020 Závěrečný účet Obce Horní Kruty za rok 2019
29.5.2020 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 8.6.2020 29.6.2020
28.5.2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - Schválení stavebního záměru Vodovodu v obcích Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrastná, Smrk a Františkov 28.6.2020
20.5.2020 Návrh závěrečného účtu Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko za rok 2019
18.5.2020 Návrh závěrečného účtu Obce Horní Kruty za rok 2019
28.4.2020 Horní Kruty - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2019 28.5.2020
20.4.2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí 2020 20.5.2020
17.4.2020 Rozhodnutí o pokácení náletových dřevin v k.ú. Dolní Kruty 17.5.2020
8.4.2020 Zápis do Mateřské školy Horní Kruty pro školní rok 2020/2021 8.5.2020
7.4.2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2020 12.5.2020
6.4.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - opatření odchylná od lesního zákona
1.4.2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 31.1.2020 a dalších příloh
16.3.2020 Nařízení Obce Horní Kruty o dočasném přerušení provozu Mateřské školy Horní Kruty, okres Kolín 16.4.2020
16.3.2020 Omezení úředních hodin na Obecním úřadě v Horních Krutech 16.4.2020
13.3.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - Vodovod v obcích Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrastná, Smrk a Františkov 13.4.2020
12.3.2020 Zápis č. 13/2020 z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 12.3.2020 12.4.2020
10.3.2020 Oznámení o uložení dokumentů v elektronické podobě 10.4.2020
10.3.2020

Oznámení - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.2.2020

Příloha - přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků

10.4.2020
5.3.2020 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 12.3.2020
4.3.2020 Mateřská škola Horní Kruty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022
4.3.2020 Mateřská škola Horní Kruty - Schválený rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2020
4.3.2020 Základní škola Horní Kruty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
4.3.2020 Základní škola Horní Kruty - Schválený rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2020
2.3.2020 Zápis č. 12/2020 z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 19.2.2020 2.4.2020
25.2.2020 Záměr prodat části pozemků parc. č. 287/2, 290/1 a 2098/2
20.2.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
11.2.2020 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 19.2.2020
27.1.2020 Mikroregion Kouřimsko - schválený rozpočet na rok 2020 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M za listopad 2019
27.1.2020 Mikroregion Kouřimsko - schválené rozpočtové opatření č.1 za rok 2019
27.1.2020 Záměr pronajmout byt v bytovém domě č.p. 57 v Horních Krutech
27.1.2020 Záměr pronajmout byt v bytovém domě č.p. 80 v Horních Krutech
20.1.2020 Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty, Přestavlky a Bohouňovice II"
16.1.2020 Rozhodnutí o vydání povolení ke kácení dřevin - 5 ks jírovec maďal na pozemku p.č. 1386/1 v k.ú. Horní Kruty
15.1.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2019
13.1.2020 Zápis č. 11/2019 z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 30.12.2019
9.1.2020 Seznámení účastníků řízení s odvoláním proti rozhodnutí spolu s výzvou k vyjádření (veřejnou vyhláškou). Celý dokument, včetně přílohy je k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě v Horních Krutech během úředních hodin.
8.1.2020 Záměr - pronájem pozemků parc.č. 1302/1 a 1302/2 v k.ú. Bohouňovice II
6.1.2020 Mateřská škola Horní Kruty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022
6.1.2020 Mateřská škola Horní Kruty - Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2020
6.1.2020 Základní škola Horní Kruty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022
6.1.2020 Základní škola Horní Kruty - Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2020
6.1.2020 Obec Horní Kruty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2022
6.1.2020 Obec Horní Kruty - Schválený rozpočet na rok 2020
20.12.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 30.12.2019 20. 1. 2020
19.12.2019 Zápis č. 10/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 4. 12. 2019 19. 1. 2020
12.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 12. 1. 2020
12.12.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2022 12. 1. 2020
12.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 12. 1. 2020
12.12.2019 Ceník veřejného pohřebiště obce Horní Kruty platný od 13.12.2019 12. 1. 2020
11.12.2019 Rozhodnutí o vydání povolení ke kácení dřevin - 40 ks topolů na pozemku p.č. 2172/31 v k.ú. Bohouňovice II 11. 1. 2020
9.12.2019 Opatření obecné povahy - změna opatření č.j. 18918/2019-MZE-16212 z důvodu kalamitní situace v lesích způsobené šířením kůrovců 31. 12. 2022
6.12.2019 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - neodkladné odstranění staveb na pozemcích p.č. st. 143/1, 144/2, 147/4 v k.ú. Dolní Kruty
6.12.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
4.12.2019 Svazek obcí NY-KO - Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 na 2022
28.11.2019 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby veřejnou vyhláškou - Kanalizace a ČOV pro obec Horní Kruty, místní část Dolní Kruty, Přestavlky a Bohouňovice II
28.11.2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavření mostu ev. č. 334-010 v Radlicích (prodloužení do 31.11.2020)
26.11.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná dne 4.12.2019
5.11.2019 Svazek obcí NY-KO - Návrh střednědobého výhled rozpočtu 2021 - 2022
5.11.2019 Svazek obcí NY-KO - Návrh rozpočtu na rok 2020
1.11.2019 Zápis č. 9/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 24. 10. 2019 1.12.2019
30.10.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Kruty č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
30.10.2019 Řád veřejného pohřebiště obce Horní Kruty
25.10.2019 Opatření obecné povahy - vydání Změny č. 1 územního plánu Horní Kruty
25.10.2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu (uzavírka silnice v Bohouňovicích II) 25.11.2019
18.10.2019 Oznámení pokračování řízení č.j. KOU-V5/2019 o nařízení neodkladného odstranění staveb veřejnou vyhláškou 18.11.2019
16.10.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 24.10.2019 16.11.2019
5.10.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
21.9.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - účetní v Horních Krutech
17.9.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
17.9.2019 Zápis č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 29. 8. 2019 17.10.2019
3.9.2019 Záměr - prodej části pozemku parc.č. 19/2 v k.ú. Horní Kruty 3.10.2019
2.9.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava opatření pro zalesňování, zrušení výjimky pro smrk ztepilý 31.12.2022
27.8.2019 Usnesení - přerušení řízení č.j. KOU-V5/2019 o nařízení neodkladného odstranění staveb 27.9.2019
23.8.2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka veřejnou vyhláškou 23.9.2019
20.8.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 29.8.2019 20.9.2019
12.8.2019 Zápis č. 7/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 5. 8. 2019 12.9.2019
12.8.2019 Upozornění - zvýšené nebezpečí pádu stromů či jejich částí 31.12.2020
26.7.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 5.8.2019 6.8.2019
23.7.2019 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 472/3 v k.ú. Újezdec
17.7.2019 Výzva k podání nabídky pro zadání zakázky malého rozsahu na dodávku traktorové sekačky s vysokozdvižným košem
16.7.2019

Obec Horní Kruty - Závěrečný účet za rok 2018

Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2018

Výkaz Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2018

Výkaz příloha k 31.12.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

2.7.2019 Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 26. 6. 2019
24.6.2019 Oznámení veřejného projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Horní Kruty
19.6.2019 Oznámení o zahájení řízení o nařízení neodkladného odstranění staveb veřejnou vyhláškou - Zemědělské stavby na pozemcích p.č. st. 143/1, 144/2 a 147/4 v k.ú. Dolní Kruty 19.7.2019
17.6.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 26.6.2019 17.7.2019
13.6.2019 Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 31. 5. 2019 13.7.2019
4.6.2019

Obec Horní Kruty - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2018

Výkaz Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2018

Výkaz příloha k 31.12.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

28.5.2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Horních Krutech 28.6.2019
23.5.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 31.5.2019
16.5.2019 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o změně č. 3 územního plánu sídelního útvaru Zásmuky
10.5.2019 Svazek obcí Mikroregionu Kouřimsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
7.5.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7.6.2019
6.5.2019 Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 24. 4. 2019
6.5.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
6.5.2019 Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

http://www.ny-ko.cz/doc2/45-zaverecny-ucet-za-rok-2018-pdf

3.5.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018 3.6.2019
30.4.2019 Svolání zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 30.5.2019
26.4.2019 Nařízení města Kolína číslo 1/2019 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 26.5.2019
26.4.2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 27.5.2019
16.4.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 24.4.2019 16.5.2019
12.4.2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu v Přestalvkách dne 17.4.2019 12.5.2019
10.4.2019 Oznámení o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 13.4.2019 10.5.2019
9.4.2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 9.5.2019
9.4.2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 9.5.2019
5.4.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (mimořádná opatření z důvodu kůrovcové kalamity) 31.12.2022
3.4.2019 Plánované odstávky elektrické energie v Horních Krutech a Přestavlkách 16. a 17.4.2019
3.4.2019 Zápis do Základní školy Horní Kruty
3.4.2019 Zápis do Mateřské školy Horní Kruty
21.2.2019 Svazek obcí NY-KO - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
14.2.2019 Schválený rozpočet roku 2019
14.2.2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021
13.2.2019 Záměr pronajmout pozemky parc. č. 75/1 a 75/2 v katastrálním území Bohouňovice II. - kiosek v areálu koupaliště
13.2.2019 Zápis č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 11. 2. 2019 13.3.2019
8.2.2019 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 až 2023
1.2.2019 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty dne 11.2.2019 od 18:00 1.3.2019
26.1.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018 14.2.2019
25.1.2019 Obec Horní Kruty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2021 14.2.2019
25.1.2019 Obec Horní Kruty - Návrh rozpočtu na rok 2019 14.2.2019
11.1.2019 Rozhodnutí - místní komunikace na pozemcích p.č. 47/31 a 47/32 v k.ú. Horní Kruty 11.2.2019
7.1.2019 Výpis z usnesení č. 2/2018 7.2.2019
7.1.2019 Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 28. 12. 2018 7.2.2019
3.1.2019 Oznámení o navýšení ceny vodného v Horních Krutech na 48,46 Kč za 1m3 3.2.2019
31.12.2018 Rozhodnutí - místní komunikace na pozemcích p.č. 1410/2 a 1410/3 v k.ú. Horní Kruty 31.1.2019
20.12.2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná v pátek 28.12.2018 od 18:00 20.1.2019
12.12.2018 Svazek obcí NY-KO - schválený rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled na 2020 a 2021
6.12.2018 Oznámení občanům - hon 8.12.2018 9.12.2018
29.11.2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavření mostu v obci Radlice 29.12.2018
15.11.2018 Svazek obcí NY-KO - Návrh rozpočtu na rok 2019 15.12.2018
15.11.2018 Svazek obcí NY-KO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2021 15.12.2018
9.11.2018 Výpis z usnesení č. 1/2018 9.12.2018
9.11.2018 Zápis č. 1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 4. 11. 2018 (Anonymizovaný) 9.12.2018
25.10.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horní Kruty 25.11.2018
17.10.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2018
17.10.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
9.10.2018 Nabídka pozemků k pronájmu - katastrální území Bohouňovice II , Dolní Kruty a Horní Kruty 9.11.2018
6.10.2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Horní Kruty 6.11.2018
1.10.2018 Oznámení o možnosti čištění spalinových cest 1.11.2018
1.10.2018 Usnesení č. 6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 1.11.2018
1.10.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.10.2018 1.11.2018
20.9.2018 Oznámení o době a místě konání voleb 20.10.2018
18.9.2018 Očkování psů proti vzteklině 18.10.2018
14.9.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2018
14.9.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
14.9.2018 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 14.10.2018
12.9.2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 20.9.2018 od 18:00 12.10.2018
11.9.2018 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 11.10.2018
7.9.2018 Usnesení č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 7.10.2018
7.9.2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.8.2018 7.10.2018
7.9.2018 Rozhodnutí - vyjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní 7.10.2018
31.8.2018 Záměr - pronájem pozemku v k.ú. Újezdec u Horních Krut 30.9.2018
31.8.2018 Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného 30.9.2018
22.8.2018 Oznámení občanům o možnosti samovýroby palivového dříví 22.9.2018
21.8.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21.9.2018
20.8.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná v úterý 28.8.2018 od 18:00 20.9.2018
16.8.2018 Záměr - pronájem pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti 16.9.2018
16.8.2018 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Dolní Kruty 16.9.2018
16.8.2018 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Bohouňovice II 16.9.2018
8.8.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2018
8.8.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
3.8.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce 3.9.2018
2.8.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení vyhláškou 2.9.2018
31.7.2018 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 31.8.2018
23.7.2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu 23.8.2018
13.7.2018 Záměr - prodej části pozemku v k.ú. Horní Kruty 13.8.2018
13.7.2018 Záměr - pronájem pozemků v k.ú. Horní Kruty za účelem užívání jako zahrada 13.8.2018
13.7.2018 Usnesení č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty 13.8.2018
12.7.2018 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba 12.8.2018
3.7.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve středu 11.7.2018 3.8.2018
25.6.2018 Závěrečný účet Obce Horní Kruty za rok 2017 30.6.2019
25.6.2018 Usnesení č. 3/2018 25.7.2018
20.6.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2018
20.6.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
8.6.2018 Výzva ke zhotovení cenové nabídky na rekonstrukci střechy na Mateřské škole 8.7.2018
7.6.2018

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Schválený závěrečný účet za rok 2017

Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2017

Výkaz Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2017

Výkaz příloha k 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017

6.6.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 14.6.2018 6.7.2018
30.5.2018 Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty 30.6.2018
30.5.2018 Záměr pronájmu obecních pozemků v k.ú. Bohouňovice II. 30.6.2018
29.5.2018 Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů 29.6.2018
29.5.2018 Oznámení o odečtech elektrické energie 29.6.2018
29.5.2018 Oznámení o počtu členů zastupitelstva 29.6.2018
18.5.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech dne 24.5.2018 od č.p. 11 a 28 až po třelnu 18.6.2018
16.5.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 24.5.2018 16.6.2018
15.5.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Obec Horní Kruty 15.6.2018
4.5.2018 Porovnání všech položek pro vodné a stočné podle cenových předpisů 4.6.2018
2.5.2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 2.6.2018
27.4.2018

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Záverečný účet za rok 2017

Komentář

Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2017

Výkaz Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2017

Výkaz příloha k 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017

16.5.2018
27.4.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 27.5.2018
20.4.2018 Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření a dalších příloh 6.5.2019
11.4.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 11.5.2018
5.4.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
5.4.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2018 5.5.2018
5.4.2018 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 5.5.2018
4.4.2018 Nové ordinační hodiny MUDr. Hejduka 4.5.2018
19.3.2018 Konkurs na ředitele/ku Mateřské školy Milčice 19.4.2018
19.3.2018 Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 19.4.2018
14.3.2018 Územní souhlas - umístění stavby ČEZ v obci Chrastná 14.4.2018
6.3.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 12.3.2017 6.4.2018
28.2.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 8.3.2018 28.3.2018
26.2.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Svazek obcí NY-KO 26.3.2018
20.2.2018 Oznámení - připomenutí platby poplatků za odvoz komunálního odpadu a poplatku za psa do 28.2.2018 20.3.2018
20.2.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.2.2018 20.3.2018
8.2.2018 Formulář pro vlastníky nemovitostí ohrožených povodněmi (přívalovými i vzdutím kanalizace) pro povodňový plán obce 8.3.2018
1.2.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 31.12.2018
1.2.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Rozpočtové opatření č. 1/2017 31.12.2018
27.1.2018 Výsledky 2.kola volby prezidenta ČR v Horních Krutech 27.2.2018
19.1.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2017 Obce Horní Kruty 31.1.2018
19.1.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2017 19.2.2018
19.1.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020 Obce Horní Kruty 31.12.2020
19.1.2018 Schválený rozpočet roku 2018 Obce Horní Kruty 31.12.2018
17.1.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo 17.2.2018
17.1.2018 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Michaele Balvínové, která se koná dne 16.2.2018 v 8:00 17.2.2018
17.1.2018 Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR konaných 12.-13.1.2018 v Horních Krutech 17.2.2018
12.1.2018 Záměr na prodej části z pozemku v k.ú. Horní Kruty 12.2.2018
12.1.2018 Záměr na prodej části z pozemku v k.ú. Dolní Kruty 12.2.2018
12.1.2018 Záměr k pronájmu obecního bytu 4+1 v Bohouňovicích II čp. 51 12.2.2018
8.1.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2021 31.12.2021
8.1.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Rozpočet roku 2018 8.2.2018
3.1.2018 Zápis č. 5/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 3.2.2018
29.6.2017 Závěrečný účet obce Horní Kruty za rok 2016: Hospodaření roku 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 30.6.2018
21.3.2017 Obec Horní Kruty - Střednědobý výhled rozpočtu obce 31.12.2018

Svazek obcí NY-KO

Obec Horní Kruty je členem Svazku obcí NY-KO. Všechny důležité dokumenty Svazku naleznete ZDE.