Úřední deska

 

Všechny zde zveřejněné dokumenty jsou po předchozí domluvě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Horních Krutech č.p. 76.

Datum sejmutí
Datum vyvěšení Dokument Datum sejmutí
6.12.2018 Oznámení občanům - hon 8.12.2018 9.12.2018
29.11.2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavření mostu v obci Radlice 29.12.2018
15.11.2018 Svazek obcí NY-KO - Návrh rozpočtu na rok 2019 15.12.2018
15.11.2018 Svazek obcí NY-KO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2021 15.12.2018
9.11.2018 Výpis z usnesení č. 1/2018 9.12.2018
9.11.2018 Zápis č. 1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, konaného dne 4. 11. 2018 (Anonymizovaný) 9.12.2018
25.10.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horní Kruty 25.11.2018
17.10.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2018
17.10.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
9.10.2018 Nabídka pozemků k pronájmu - katastrální území Bohouňovice II , Dolní Kruty a Horní Kruty 9.11.2018
6.10.2018 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Horní Kruty 6.11.2018
1.10.2018 Oznámení o možnosti čištění spalinových cest 1.11.2018
1.10.2018 Usnesení č. 6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 1.11.2018
1.10.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.10.2018 1.11.2018
20.9.2018 Oznámení o době a místě konání voleb 20.10.2018
18.9.2018 Očkování psů proti vzteklině 18.10.2018
14.9.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 4/2018
14.9.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
14.9.2018 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 14.10.2018
12.9.2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 20.9.2018 od 18:00 12.10.2018
11.9.2018 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 11.10.2018
7.9.2018 Usnesení č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 7.10.2018
7.9.2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.8.2018 7.10.2018
7.9.2018 Rozhodnutí - vyjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu čmelák zemní 7.10.2018
31.8.2018 Záměr - pronájem pozemku v k.ú. Újezdec u Horních Krut 30.9.2018
31.8.2018 Nařízení Středočeského kraje - maximální ceny jízdného 30.9.2018
22.8.2018 Oznámení občanům o možnosti samovýroby palivového dříví 22.9.2018
21.8.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21.9.2018
20.8.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná v úterý 28.8.2018 od 18:00 20.9.2018
16.8.2018 Záměr - pronájem pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti 16.9.2018
16.8.2018 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Dolní Kruty 16.9.2018
16.8.2018 Záměr - prodej pozemku v k.ú. Bohouňovice II 16.9.2018
8.8.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2018
8.8.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
3.8.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce 3.9.2018
2.8.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení vyhláškou 2.9.2018
31.7.2018 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 31.8.2018
23.7.2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu 23.8.2018
13.7.2018 Záměr - prodej části pozemku v k.ú. Horní Kruty 13.8.2018
13.7.2018 Záměr - pronájem pozemků v k.ú. Horní Kruty za účelem užívání jako zahrada 13.8.2018
13.7.2018 Usnesení č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Kruty 13.8.2018
12.7.2018 Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba 12.8.2018
3.7.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve středu 11.7.2018 3.8.2018
25.6.2018 Závěrečný účet Obce Horní Kruty za rok 2017 30.6.2019
25.6.2018 Usnesení č. 3/2018 25.7.2018
20.6.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2018
20.6.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
8.6.2018 Výzva ke zhotovení cenové nabídky na rekonstrukci střechy na Mateřské škole 8.7.2018
7.6.2018

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Schválený závěrečný účet za rok 2017

Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2017

Výkaz Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2017

Výkaz příloha k 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017

6.6.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 14.6.2018 6.7.2018
30.5.2018 Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty 30.6.2018
30.5.2018 Záměr pronájmu obecních pozemků v k.ú. Bohouňovice II. 30.6.2018
29.5.2018 Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů 29.6.2018
29.5.2018 Oznámení o odečtech elektrické energie 29.6.2018
29.5.2018 Oznámení o počtu členů zastupitelstva 29.6.2018
18.5.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Horních Krutech dne 24.5.2018 od č.p. 11 a 28 až po třelnu 18.6.2018
16.5.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 24.5.2018 16.6.2018
15.5.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Obec Horní Kruty 15.6.2018
4.5.2018 Porovnání všech položek pro vodné a stočné podle cenových předpisů 4.6.2018
2.5.2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 2.6.2018
27.4.2018

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Záverečný účet za rok 2017

Komentář

Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2017

Výkaz Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2017

Výkaz příloha k 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017

16.5.2018
27.4.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 27.5.2018
20.4.2018 Schválený závěrečný účet Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření a dalších příloh
11.4.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 11.5.2018
5.4.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 5.4.2019
5.4.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2018 5.5.2018
5.4.2018 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 5.5.2018
4.4.2018 Nové ordinační hodiny MUDr. Hejduka 4.5.2018
19.3.2018 Konkurs na ředitele/ku Mateřské školy Milčice 19.4.2018
19.3.2018 Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 19.4.2018
14.3.2018 Územní souhlas - umístění stavby ČEZ v obci Chrastná 14.4.2018
6.3.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 12.3.2017 6.4.2018
28.2.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Horní Kruty, které se koná ve čtvrtek 8.3.2018 28.3.2018
26.2.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Svazek obcí NY-KO 26.3.2018
20.2.2018 Oznámení - připomenutí platby poplatků za odvoz komunálního odpadu a poplatku za psa do 28.2.2018 20.3.2018
20.2.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.2.2018 20.3.2018
8.2.2018 Formulář pro vlastníky nemovitostí ohrožených povodněmi (přívalovými i vzdutím kanalizace) pro povodňový plán obce 8.3.2018
1.2.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 31.12.2018
1.2.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Rozpočtové opatření č. 1/2017 31.12.2018
27.1.2018 Výsledky 2.kola volby prezidenta ČR v Horních Krutech 27.2.2018
19.1.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2017 Obce Horní Kruty 31.1.2018
19.1.2018 Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2017 19.2.2018
19.1.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020 Obce Horní Kruty 31.12.2020
19.1.2018 Schválený rozpočet roku 2018 Obce Horní Kruty 31.12.2018
17.1.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo 17.2.2018
17.1.2018 Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému Michaele Balvínové, která se koná dne 16.2.2018 v 8:00 17.2.2018
17.1.2018 Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR konaných 12.-13.1.2018 v Horních Krutech 17.2.2018
12.1.2018 Záměr na prodej části z pozemku v k.ú. Horní Kruty 12.2.2018
12.1.2018 Záměr na prodej části z pozemku v k.ú. Dolní Kruty 12.2.2018
12.1.2018 Záměr k pronájmu obecního bytu 4+1 v Bohouňovicích II čp. 51 12.2.2018
8.1.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2021 31.12.2021
8.1.2018 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko - Rozpočet roku 2018 8.2.2018
3.1.2018 Zápis č. 5/2017 ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Kruty a Usnesení z tohoto zasedání 3.2.2018
29.6.2017 Závěrečný účet obce Horní Kruty za rok 2016: Hospodaření roku 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 30.6.2018
21.3.2017 Obec Horní Kruty - Střednědobý výhled rozpočtu obce 31.12.2018

Svazek obcí NY-KO

Obec Horní Kruty je členem Svazku obcí NY-KO. Všechny důležité dokumenty Svazku naleznete ZDE.