Ze života obce

24.6.2020

25.6.2020 a od 1.7.2020 do 3.7.2020 - omezení provozu obecního úřadu

Z důvodu školení a dovolené bude v tyto dny omezen provoz obecního úřadu. Nebudou přijímány platby v hotovosti a nebude tedy možné zakoupit popelnice. Ve všech záležitostech se můžete obracet na pana starostu tel. 775 352 955.

Zásadní změny ve svozu a likvidaci odpadů

Do poštovních schránek všech nemovitostí bude v nejbližších dnech vložen Hornokrutský občasník - 2. číslo. Toto vydání pojednává o změně svozu a likvidace odpadů. Elektronickou verzi si můžete stáhnout zde:

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6.2020

Zajímavosti - křížek pod Kamennou

Tak jak od 50 let minulého století mizely z naší krajiny meze, remízky a polní cesty, zmizely spolu s nimi i křížky, boží muka, mnohdy i kapličky, které po staletí v polích a lukách stávaly. Jeden takový křížek stával v katastru obce Újezdec, v místě, kde se říká Pod Kamennou.

Kamenná je kopec, kde se odnedávna těžil stavební kámen a ještě dnes lze místy rozeznat úseky cest, vedoucí k jednotlivým lomům. Pravděpodobně u jedné z nich křížek stával. Kdy zmizel je těžké zjistit. I poslední pamětníci to přesně neví. Pravděpodobně se tak stalo při provádění melioračních prací v 60. letech minulého století.

V roce 2013 v meliorační rýze vedoucí od Přestavlk mezi poli k Benátkům, obnažil přívalový déšť část pískovcového podstavce čnějícího z boku při dně této strouhy. Místo přibližně odpovídá pozici, kde křížek stával. Několik nadšenců pak okrylo celý pískovcový podstavec vysoký 150 cm válcovitého tvaru, zakončený hrubě tesanou hlavicí, na které byl krucifix připevněn. Ten se však nedochoval a nedá se ani zjistit z jakého materiálu byl zhotoven. Pískovec, ze kterého je podstavec vytesán se nikde v okolí nevyskytuje.

Díky iniciativě rodáků, jimž není lhostejná historie jejich kraje, dnes na znovuvztyčeném pískovcovém sloupu stojí prostý litinový kříž a vedle něho jsou zasazeny 2 lípy. V jedné krásné písni se zpívá: "Zem, která nemá své nebe, ztratila všechno i sebe!" Pokud si budeme vážit toho, co nám naši předkové zanechali, snad to své nebe, ze kterého se na nás dívají, neztratíme.

MUDr. Jaroslav Vedral

16.5.2020

Spuštěno hlasování ve Středočeském participativním rozpočtu

Prosím všechny, kdo mají trvalé bydliště ve Středočeském kraji, aby hlasovali pro projekty navržené do participativního rozpočtu. Každý má k dispozici 5 hlasů, nejvýše 2 hlasy na jeden projekt. Takže pro 3 projekty v obci Horní Kruty můžete rozdat 2+2+1 hlas. Můžete zapojit i své příbuzné, kamarády, kolegy v práci.

Návod pro hlasování je ZDE.

HLASOVAT MŮŽETE ZDE.

Předem děkuji všem, co se zapojí a pomohou nám získat peníze na tyto projekty v naší obci.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

 

Na nástěnách se prezentujeme těmito plakáty.

 

5.5.2020

Informace pro rodiče dětí z Mateřské školy Horní Kruty

Připravuje se znovuotevření Mateřské školy Horní Kruty od 25.5.2020. Prosíme rodiče o závazné vyjádření, zda jejich dítě se bude účastnit předškolního vzdělávání od 25.5.2020 a to do pátku 15.5.2020.

- Instrukce pro rodiče od ředitelky MŠ Horní Kruty jsou v tomto dokumentu

- Bližší informace o provozu MŠ pro rodiče

- Zde je ke stažení čestné prohlášení, které musí rodiče vyplnit a odevzdat před umístěním dítěte do MŠ

- Zde je metodika pro PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

4.5.2020

4.5.2020 - 7.5.2020 - omezení provozu obecního úřadu

Z důvodu dovolené paní účetní je tento týden omezen provoz obecního úřadu. Prosíme, abyste případné platby v hotovosti nechali na příští týden. Ve všech záležitostech se můžete obracet na pana starostu tel. 775 352 955.

Průzkum nemovitostí pro projekt kanalizace proběhne v červnu

Do schránek nemovitostí v Horních Krutech, Dolních Krutech, Bohouňovicích II a Přestavlkách byl vložen dotazník pro výběr času návštěvy projektanta kanalizace. Spolu s dotazníkem jste obdrželi i základní technické informace ke stavbě kanalizace. Pokud jste dokumenty ve schránce nenalezli, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě, nebo STÁHNOUT ZDE.

Do všech nemovitostí v obci byl zároveň roznesen i Hornokrutský občasník. Ten si můžete stáhnout zde:

Do novin byla přiložena výzva pro majitele zemědělských pozemků k podpisu žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav. Další podrobnosti k této výzvě, případně další žádosti k tisku, nalezenete zde : Žádost o komplexní pozemkové úpravy

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

 

 

20.4.2020

Představení nového školního hřiště

Jak jste si určitě již všimli, na konci loňského roku jsme dokončili rekonstrukci školního hřiště. Těšili jsme se, že si jej děti ze základní školy užijí během letošního jara a pak to řádně oslavíme na tradičním florbalovém turnaji. Bohužel, vzhledem k epidemii koronaviru je vše jinak. Přísná opatření se pomalu uvolňují, takže si nyní hřiště můžete užít k individuálnímu sportování. Dovolte mi tedy, abych Vám hřiště představila alespoň tímto článkem a hlavně zdůraznila některá pravidla, která je třeba dodržovat, aby nám hřiště dlouho vydrželo.

Hřiště slouží primárně pro potřeby základní školy a hodiny tělesné výchovy. Během vyučování je vstup na hřiště pro veřejnost zakázán. Po vyučování (od 16:00 hod), během víkendů a prázdnin jej ale můžete využívat dle libosti. Jen Vás prosíme, abyste na něj společně s námi dávali pozor a pečovali o něj.

Hřiště je určeno k provozování míčových her - volejbalu, nohejbalu, košíkové (streetbalu) a malé kopané. Součástí hřiště jsou i grafické prvky rozvíjející hru a pohyb těch nejmenších. Vstup na hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi (botasky, tenisky, kecky). Boty si prosím před vstupem na hřiště očistěte. Je přísně zakázáno na hřiště vstupovat v jehlových podpatcích, vjíždět na kolech, odrážedlech, koloběžkách, skateboardu či kolečkových bruslích. Na hřišti si můžete zahrát i floorbal, ale pouze s floorbalovou holí. Klasické dřevěné hokejky jsou zakázány, mohly by poškodit povrch hřiště.

Hřiště bylo před rekonstrukcí asfaltové, povrch byl ale již starý, popraskaný a plný nerovností. Na hřišti se tvořily louže a tak bylo během jara a podzimu nevyužitelné. V létě zas naopak na asfalt pražilo sluníčko a to také nebylo příjemné. Zastupitelstvo dlouho zvažovalo, jak k rekonstrukci přistoupit. Děkuji tímto Antonínovi a Františkovi Moravcovým, kteří stejně jako já, objeli hodně hřišť po okolí a za různého počasí jsme zkoušeli různé povrchy. Největší problém byl za mokra, kdy na některých moderních površích lze sotva přejít, natož přeběhnout bez upadnutí. Umělý trávník sice tolik neklouže, ale problém je, že při pádu způsobí nepříjemné odřeniny. Vzhledem k předpokladu, že na hřišti se budou pohybovat zejména malé děti do 1. stupně ZŠ jsme nakonec vybrali litý polyuretanový povrch EPDM. Velkou výhodou je, že je vodopropustný, takže bude vždy bez louží. Za vlhka je mírně kluzký, ale ne příliš. Výborně tlumí dopad a otřesy. Zkuste si tam s dětmi zaskákat panáka a uvidíte.

Rekonstrukce probíhala tak, že po důkladném očištění a odkopání stávající asfaltové plochy byla tato plocha 50x provrtána tak, aby bylo umožněno vsakování vody do podloží. Na upravený povrch byla nanesena základní vyrovnávací vrstva a následně vrchní vrstva z EPDM (Ethylen Propylen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk. Součástí povrchu jsou 4 grafiky – skákací panák hasič, skákací dráha – zrcadlo s písmeny, skákací panák - závodní, skok do dálky z místa. Lajnování bylo provedeno nástřikem. Nově bylo vytvořeno oplocení hřiště z dřevěných fošen a sítí. Míče už tak nebudete muset lovit v přilehlém živém plotě. Novinkou jsou i branky, nad nimiž visí basketbalový koš. Sloupky na volejbalovou/nohejbalovou síť jsou zabudovány do pouzder, lze je tedy kdykoliv demontovat dle aktuálně hraného sportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady na rekonstrukci hřiště byly 1.368.382,-Kč. Podařilo se nám získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ z dotačního titulu Podpora obnovy sportovní infrastruktury ve výši 902.176,-Kč. Z obecního rozpočtu jsme tedy platili 466.206,-Kč.

Mně se nové hřiště líbí moc a doufám, že i Vám. Sportu zdar!

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

19.4.2020

Jak odstranit odpady typu eternit, asfaltové lepenky, zateplovací polystyren, vata, stavební suť

Včera proběhl svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V instrukcích bylo výrazně napsáno, že není přebírán ETERNIT, ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY. Bohužel nám eternit zbyl na návsi v Dolních Krutech. Proto žádáme toho, kdo jej tam dovezl, aby si jej zase odvezl a odstranil v souladu se zákonem.

Odpad tohoto typu nebude přebírán ani na sběrném dvoře ve Ždánicích. Pokud jej potřebujete odstranit, doporučujeme využít služeb firem specializovaných na odstraňování těchto typů odpadů. Při manipulaci s eternitem dochází k uvolňování azbestu a ohrožení zdraví přítomných osob.

Na eternit, stavební suť atd. si můžete objednat přistavení kontejneru od firmy NYKOS a.s., další informace u paní Ivany Sobotkové na tel.725 944 863. Nebo jej můžete osobně odvézt na skládku, např. v Čáslavi, aktuální ceník a další informace zde:

https://www.ave.cz/cs/stredocesky-kraj/provozovna-caslav

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

17.4.2020

Konec omezení úředních hodin

Od pondělí 20. dubna 2020 budou úřední hodiny obecního úřadu v Horních Krutech vráceny do normálního stavu bez omezení. To znamená:

PO: 8:00 - 11:30, 12:30 – 17:00

ÚT: 8:00 - 11:30

ST: 8:00 - 11:30, 12:30 – 17:00

ČT: 8:00 - 11:30

PÁ: 8:00 - 11:30

Lípy sázené v rouškách

Doufali jsme, že letošní jaro uspořádáme společné sázení stromů. Vše je bohužel jinak, než jsme plánovali. Udělali jsme alespoň takové mikro sázení. Na návsi v Horních Krutech byly vysázeny dvě lípy, jako náhrada za pokácené kaštany. Doufáme, že to jsou jediné a poslední lípy zasazené během pandemie a nouzového stavu a budou sloužit jako památka na toto nepříjemné období. Na návsi jsou vysazeny i dva muchovníky, které by ji měly zkrášlit květem i chutnými plody. V Dolních Krutech u potoka byly vysázeny košíkářské vrby. Budeme je řezat takzvaně "na hlavu", jak znáte třeba z obrázků Josefa Lady. Dříve zdobily skoro každou náves s rybníkem, ale postupně vymizely. Za pár let by měly povyrůst natolik, že si z nich budete moct řezat proutky na pomlázky a vynahradit si letošní velikonoce nevelikonoce.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

14.4.2020

Sběrný dvůr ve Ždánicích

Rádi bychom Vás upozornili na novou možnost likvidace velkoobjemového a nebezpečného opadu. Jedná se zejména o domácí spotřebiče, starý nábytek, sedací soupravy, pneumatiky atd.

Dosud jste měli možnost jej odevzdat 2x ročně na návsích. Jarní svoz se koná tuto sobotu 18.4.2020. Pokud ale zrovna v tento den odpad odevzdat nemůžete, můžete jej dovézt vždy první sobotu v měsíci do sběrného dvora NYKOS ve Ždánicích. Pozor, aby jste tam mohli odpad bezplatně odevzdat, je nutné předtím navštívit obecní úřad v Horních Krutech a nechat si potvrdit, že jste poplatníkem v Horních Krutech a máte řádně uhrazený poplatek za svoz odpadu.

Informační leták se všemi potřebnými informacemi.

 

Přehled plnění rozpočtu obce za 1Q/2020

Máme za sebou první čtvrtletí roku 2020. Příjmy odpovídají 25% ročního rozpočtu. V případě výdajů bylo zatím vynaloženo jen 15% rozpočtu. Hlavním důvodem je roční období, v zimě nelze provádět mnoho investičních akcí. Většina jich je naplánována na léto.

Pokud Vás zajímají podrobnější údaje, tak zde se můžete podívat na výkaz FIN2-12M.

 

Kam s BIOodpadem

V poslední době se nám množí otázky na to, jak máte nakládat s bioodpady. Tak bych Vám zde ráda udělala shrnutí.

Všeobecným trendem a doporučeným postupem je zpracování bioodpadu v místě jejich vzniku. Obsahují rostlinné živiny a organické látky, které je možno stabilizovat a výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo - kompost. Pokud jej nemáte, doporučujeme Vám pořídit si kompostér. Na trhu jich je již velké množství, ale můžete si jej vyrobit z pár prken nebo třeba starých palet. Návod jak začít a spoustu užitečných informací naleznete na webu www.kompostuj.cz.

Nejedná se o nic nového, starší generace je zvyklá vyhazovat bioodpad „na hnůj“ a slepicím. Mnohdy ani neví, co slovo bioodpad znamená, ale přirozeně vědí, co mohou vyhodit tak, aby si s tím za pár let mohli vylepšit záhony se zeleninou. A neměli bychom na to zapomínat ani my. Neházejte cenný organický materiál do popelnic, vyrobte si z něj raději organické hnojivo a pečujte o svoji půdu. Dostali jsme i dotazy, zda plánujeme zavedení hnědých popelnic, které se ke svozům odpadů používají ve městech. Neplánujeme. Místo hnědé popelnice může mít každý na své zahradě kompost a místo platby za svoz a likvidaci odpadu naopak získá hodnotný materiál. Nejraději bychom zřídili obecní kompostárnu, aby se nemusel nikam vozit ani odpad z hnědých kontejnerů, ale zatím nemáme vhodný pozemek.

Bohužel ne všichni v naší obci mají vlastní zahradu, nebo ji mají tak malou, že by měli kompostér přímo pod okny. Právě pro tyto případy jsou určeny hnědé kontejnery. Nejčastěji by tam měly tedy končit různé slupky a zbytky ovoce a zeleniny. K těmto účelům by měla být kapacita kontejnerů dostatečná. Bohužel tam ale často končí úplně jiný materiál.

Často také dochází k přeplnění kontejneru větvemi z ostříhaných stromů. Ač je to bioodpad, tak větve prosím do kontejnerů neházejte. To by nám na jaře nestačilo ani 20 kontejnerů v každé vsi. Na tyto účely jsou vyčleněna dvě místa – v Dolních Krutech „na Krakovci“ a v Újezdci – po pravé straně polní cesty na Dolní Kruty. Bohužel tam často končily i pneumatiky a další druhy jiných nebezpečných odpadů. Proto jsou obě místa uzamčena a ohrazena plotem a bránou. Když budete potřebovat odvézt větve, prosím zavolejte na obecní úřad a domluvte se na odemknutí. Ideálně před 30. dubnem, kdy za dozoru hasičů proběhne bezpečné spálení během čarodějnic. Letos vzhledem k epidemii koronaviru bez tradiční společenské akce a oslavy počátku jara.

Pokud máte k této tématice nějaké dotazy nebo náměty, ozvěte se mi.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

8.4.2020

Zápisy do Mateřské a Základní školy Horní Kruty se letos konají bez přítomností dětí

Zápisy do škol se letos konají bez přítomnosti dětí - dálkově zasláním přihlášky. Na webových stránkách škol naleznete veškeré další podrobnosti a instrukce, jak postupovat:

Zápis do MŠ Horní Kruty

Zápis do ZŠ Horní Kruty

2.4.2020

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 18.4.2020

Z důvodu pandemie koronaviru bude přebírání odpadu probíhat jinak, než jste zvyklí. Prosím seznamte se s pravidly na přiloženém letáku. Zároveň Vás důrazně žádáme, aby jste si přečetli, který odpad lze odevzdat. Pokud si nejste jistí, zavolejte nám. Odpad přivážejte až v den svozu, tj. v sobotu 18.4.2020.

Leták ke svozu odpadu ZDE.

Jednorázové roušky pro seniory do schránek, ostatní je mohou vyzvednout v obchodě v Horních Krutech

Obec obdržela první zásilku roušek od Středočeského kraje. Obdrželi jsme 1500 jednorázových roušek. Osobám starším 70 let je rozneseme nejpozději do pátku 3.4.2020 do schránek. Zbylé roušky budou k dispozici k vyzvednutí v obchodě s potravinami v Horních Krutech. Jednorázová rouška vydrží 2–3 hodiny a pak je třeba ji zlikvidovat. Berte si prosím maximálně 3 kusy na osobu. Pokud používáte roušky látkové, které lze vyvařit a použít opakovaně, doporučujeme je používat i nadále a jednorázové roušky přenechat osobám s vyšším rizikem nákazy. V případě potřeby volejte na obecní úřad tel. 321796921.

31.3.2020

Projekty přihlášené do participativního rozpočtu Středočeského kraje

Středočeský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 50 milionů Kč, o kterých budete rozhodovat vy. Uskuteční se ty projekty, které v každém okrese obdrží nejvyšší počet hlasů.

Také už se těšíte, až skončí zákaz volného pohybu a vrátíme se zpět k běžnému životu? My moc. Doufáme, že Vás zatím alespoň potěší 3 projekty, které byly připraveny, aby zlepšily okolí naší obce.

Hlavní hlasování participativního rozpočtu Středočeského kraje bude zahájeno 16.5.2020. Už nyní si ale můžete projekty prohlédnout a podpořit je kliknutím na tlačítko „Líbí se mi“. Udělá nám to radost.

Křížem krážem Hornokrutskem

Třídící hnízda pro Horní Kruty

Cestička Hlinišťaty

O zahájení hlasování a dalším průběhu Vás budeme včas informovat.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

29.3.2020

Máte roušku?

Jak jistě všichni víte, od 19.3.2020 je zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Nejlepším řešením jsou jednorázové roušky. Těch je ale nedostatek a nelze je sehnat. Výbornou náhradou jsou látkové roušky, které si lidi šijí sami doma dle různých návodů na internetu. Hlavní výhodou oproti šálám je, že je lze vyvařit, tedy sterilizovat a opětovně použít.

I u nás v obci máme šikovné švadlenky, které šijí. Jejich roušky nosí mnoho z nás a jsme za ně moc vděční. Děkujeme Vám!!!

Pokud někomu ještě rouška chybí, prosím ozvěte se. Pokud nechcete nebo nemůžete z důvodu mobility, karantény atd. vycházet ze svého bydliště, zavolejte na obecní úřad. Můžeme Vám roušku vyzvednout u švadlenky a vhodit do schránky.

Ujištění o stavu pitné vody v Horních Krutech vzhledem ke koronaviru

Provozovatel vodovodu Horní Kruty vydal prohlášení pro odběratele, že pitná voda dodávaná vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení.

Text prohlášení naleznete ZDE.

Informace k nakládání s odpady během epidemie koronaviru

Pokud občan používá roušky jako preventivní opatření, není virem COVID-19 nakažený, ani není v nařízené karanténě (s podezřením na onemocnění), může tyto použité roušky vhazovat do směsného komunálního odpadu.Doporučuje se vhazovat je do pytlů, pytle následně uvázat a pak teprve vložit do nádoby.

Pokud je občan virem infikovaný, nebo je v nařízené karanténě s podezřením na nákazu, měl by veškerý odpad, který vyprodukuje, vhazovat do nádoby na směsný komunální odpad – včetně tříděného odpadu, tj. i papír, plasty, sklo apod. Zkrátka veškerý odpad, který v domácnosti vznikne, musí jít v danou chvíli do černé nádoby.

Důvodem je ochrana osob pracujících na třídicích linkách a zpracovatelských zařízeních.

Podrobnější informace naleznete ZDE.

a Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů je ZDE.

22.3.2020

Změna otevírací doby na poště v Horních Krutech

Od pondělí 23.3.2020 bude otevírací doba na poště v Horních Krutech:

PO: 8:00 - 9:00, 14:00 – 16:00

ÚT: 8:00 - 9:00, 14:00 – 16:00

ST: 8:00 - 9:00, 14:00 – 16:00

ČT: 8:00 - 9:00, 14:00 – 16:00

PÁ: 8:00 - 9:00, 14:00 – 16:00

V souladu s nařízením vlády jsou dopolední hodiny 8:00 - 9:00 určeny pro seniory nad 65 let. Ostatní zákazníci musí poštu navštívit v odpoledních hodinách. Stejné nařízení platí i pro obchod v Horních Krutech. V době 7:00 - 9:00 hod mají vstup povolen pouze lidé starší 65 let.

19.3.2020

Změna otevírací doby na poště v Horních Krutech

Od dnešního dne bude otevírací doba na poště v Horních Krutech:

PO: 10:00 -12:00, 14:00 – 15:00

ÚT: 10:00 -12:00, 14:00 – 15:00

ST: 10:00 -12:00, 14:00 – 15:00

ČT: 10:00 -12:00, 14:00 – 15:00

PÁ: 10:00 -12:00

V souladu s nařízením vlády jsou dopolední hodiny 10:00 - 12:00 určeny pro seniory nad 65 let. Ostatní zákazníci musí poštu navštívit v odpoledních hodinách. Stejné nařízení platí i pro obchod v Horních Krutech. V době 10:00 - 12:00 hod mají vstup povolen pouze lidé starší 65 let.

Upozornění pro občany obce

S ohledem na probíhající karanténu v naší zemi doporučila vláda občanům starším 70-ti let nevycházet ze svých domovů. Pokud takový občan nemá osobu blízkou, která by mu zajistila nákup základních potravin, lze požádat o pomoc obec. Volejte v těchto případech Obecní úřad Horní Kruty telefon 321 79 69 21. Dále upozorňujeme, že provoz zdravotnických zařízení je omezen pouze na akutní případy. Předem dohodnuté vyšetření se ruší.

 

16.3.2020

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Horní Kruty

Mateřská škola Horní Kruty bude z důvodu aktuální epidemie konaviru od 17.3.2020 až do odvolání uzavřena. Nařízení obce Horní Kruty o dočasním přerušení provozu Mateřské školy ZDE.

 

Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky

Návod jak se během celostátní karantény chovat. Co můžete dělat a co ne.

 

Omezení úředních hodin

Vzhledem k nařízení vlády budou dnes úřední hodiny na obecním úřadě od 8:00 - 11:00.

Po dobu platnosti preventivních opatření budou úřední hodiny pouze:

Pondělí 8:00 - 11:00 hod a Středa 8:00 - 11:00 hod.

Prosím využívejte možnosti plateb bankovním převodem a pokud je to možné, spojte se s námi telefonicky nebo e-mailem. Veškeré kontaktní údaje naleznete v sekci kontakty.

 

12.3.2020

Koronavir - nouzový stav a provoz MŠ

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území České republiky po dobu příštích 30 dnů žádáme všechny obyvatele o dodržování krizových opatření nařízených vládou ČR. V souladu s platnými opatřeními bude do odvolání uzavřen provoz ZŠ Horní Kruty.

Mateřská škola Horní Kruty bude nadále v provozu a to v omezeném režimu od 16.3.2020 do odvolání. Žádáme všechny rodiče, kteří si mohou ponechat děti doma, aby tak učinili. Mateřskou školu by měly navštěvovat pouze děti rodičů, kteří to nezbytně potřebují a nemají možnost zajistit si hlídání.

 

21.2.2020

Popelnice, které budou obsahovat velké množství tříděných odpadů NEBUDOU VYVEZENY

Vážení obyvatelé a rekreanti, předávám Vám tímto oznámení od firmy NYKOS a.s., která zajišťuje svoz odpadů v naší obci. Vzhledem k tomu, že ve směsném komunálním odpadu nacházejí stále mnoho odpadů, které do černých nádob nepatří - a tyto odpady následně na skládkách způsobují velké problémy, posádky mají vždy kontrolovat obsah nádob a pokud je v nádobě velké množství odpadů, které lze třídit, popelnice nebude vysypána.

Podrobnosti ZDE.

 

20.2.2020

Fotografie z letošního masopustu

Do fotogalerie byly přidány fotografie z letošního masopustu. Letos se masopust konal 15.2.2020. Počasí nám přálo. Děkujeme všem členům SDH Horní Kruty a TJ Sokol Horní Kruty za organizaci akce. Velký dík patří i místním obyvatelům, kteří připravili pohoštění pro masopustní průvod před svými domy.

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

 

8.2.2020

Kolik nás stojí odstraňování odpadů

 

V návaznosti na výzvu k třídění odpadů bych ráda vysvětlila, jaké je složení výdajů naší obce za odstraňování odpadů. Výše vidíte graf, který znázorňuje složení výdajů v roce 2018, celkem 707 tis. Kč. Žlutě je znázorněn tříděný odpad, šedou barvou odpad směsný komunální. První sloupec je poplatek za svoz veškerého separovaného odpadu (bio, papír, sklo, plasty), za což jsme v roce 2018 zaplatili 252 tis. Kč. Za odstranění některého tříděného odpadu se bohužel již platí, ale naštěstí jsou tyto poplatky nižší než odměna za předání tříděného odpadu k dalšímu zpracování. Za tříděný odpad tedy do obecního rozpočtu přibylo 39 tis. Kč. Třetí sloupeček představuje svoz komunálního odpadu, tedy to, že popeláři každý týden přijedou a odvezou popelnice od Vašich domů. Za to jsme zaplatili 330 tis. Kč. A poslední sloupec je poplatek za odstranění směsného komunálního odpadu 164 tis. Kč. To je poplatek za uložení odpadu na skládce, což je právě ta část výdajů, která bude v budoucnu při stejném množství odpadu raketově stoupat.

Naším cílem pro tento rok by mělo být, aby co nejvíce odpadů skončilo v barevných kontejnerech na separovaný odpad a naopak co nejméně v šedých popelnicích se směsným odpadem. Pokud se nám to podaří, pak obdržíme vyšší odměnu za tříděný odpad (druhý sloupec) a naopak za skládkování zaplatíme méně (čtvrtý sloupec).

Ráda bych zde upozornila i na to, že svoz odpadů, ať již směsných nebo tříděných je v našich výdajích tou nejvyšší položkou. A to je také tím důvodem, proč jsme velmi opatrní v navyšování svozů a nových kontejnerů u tříděného odpadu. Až to bude potřeba, tak kapacity samozřejmě navýšíme, ale náklady na svoz nám ještě více stoupnou. Myslete na to prosím a sešlapávejte poctivě všechny PET lahve i krabice, ať se nám toho do nádob vejde více. Děláte to nejen pro ostatní, ale hlavně pro sebe.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

Informace k projektové dokumentaci na výstavbu kanalizace a ČOV

Vážení obyvatelé, jak jste si možná všimli na úřední desce, bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu kanalizace a ČOV. ČOV je plánována na okraji Bohouňovic II. Kapacita ČOV by měla být dostačující pro všechny domy v katastru naší obce. Vzhledem k velké vzdálenosti a vysokým stavebním nákladům se nebude budovat kanalizace v místní části Újezdec a Březinka a k některým objektům mimo intravilán obce (např. samota Kamenná, Horní Kruty č.p. 92 a 43). Domy, které nebudou připojeny na kanalizaci, budou mít i nadále jímky a z těchto jímek budou moci splaškové vody odvážet fekálními vozy do budoucí čistírny odpadních vod v Bohouňovicích II. Většina domů v naší obci bude přímo připojena na kanalizační stoky, jedná se o místní části Horní Kruty, Dolní Kruty, Bohouňovice II a Přestavlky.

Aktuální stav projektu je takový, že bylo vydáno územní rozhodnutí na gravitační kanalizaci, výtlačné řady a čerpací stanice. To znamená, že byly umístěny stoky do pozemků dle katastru nemovitosti. Projektanti nyní pracují na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. V současné době nejsou ještě vyprojektovány podélné profily stok (výškové umístění).

Obecné zásady odkanalizování budou následující:

• stoky povedou v komunikacích vždy v ose jednoho jízdního pruhu

• u jednopruhových komunikací v ose komunikace

• minimální hloubka dna stok bude –2,1m pod povrchem komunikace, maximální do 3,5m

• profil stok bude 250mm

• stoky budou z trubek plastových, žebrovaných (PP, SN12)

• přípojky kanalizace se budou napojovat kolmo na stoku

• profil přípojek bude 150mm, materiál PVC-KG

• hloubka přípojky musí být na hranici pozemku –1,8m (aby podešla vodovod)

• kanalizační přípojky se budou skládat z domovní části (od domu po hranici pozemku) a z veřejné části (od hranice pozemku do stoky)

• domovní část si bude hradit majitel nemovitosti

• za hranicí pozemku by měla být revizní šachta (kruhová průměr 800mm nebo obdélníková 900 x 600mm)

• pro projekt k územnímu řízení byly předpokládány veřejné části přípojek vždy na osu vrat nebo vjezdu.

V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) se budou výškově umísťovat stoky a kreslit podélné profily, tomu bude předcházet průzkum jednotlivých nemovitostí (hloubka a poloha přípojek).

Průzkumy jednotlivých nemovitostí se předpokládají v jarních měsících 2020. Zatím tedy z Vaší strany nemusíte činit žádné kroky. Vyčkejte prosím, až vyvěsíme termíny pro průzkum nemovitostí. Termínů bude asi více a vyhlásíme je s dostatečným předstihem. Následně si osobně s projektanty u Vaší nemovitosti domluvíte přesnou polohu Vaší budoucí přípojky na kanalizaci.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

5.2.2020

Výzva k třídění odpadu

Letošní rok se ponese ve znamení třídění odpadu. Naše obec se musí připravit na zásadní změny v legislativě a zákaz skládkování komunálního odpadu od roku 2030.

Obyvatelé tyto změny bohužel pocítí na svých peněženkách. Místní poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu ve výši 600Kč/poplatníka ani z poloviny nepokrývá skutečné náklady, které hradí obec ze svého rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tyto náklady se v letošním roce i v dalších letech budou navyšovat, nebude mít zastupitelstvo obce asi jiné řešení, než pro další roky tento poplatek navýšit. Máme celý rok 2020, abychom ovlivnili výši tohoto navýšení. Ve výpočtu je mnoho proměnných, ale když jej zcela zjednoduším, tak čím více odpadu vytřídíme, tím méně zaplatíme. Proto bych tímto všechny obyvatele chtěla vyzvat k pečlivému třídění odpadu.

Pro rok 2020 je cílem vytřídit 45% odpadů. 45% odpadů, které neskončí zahrabané na skládce. Odpady, které nebudou čekat pod zemí na další generace, ale naopak, poslouží jako surovina pro další zpracování. Prosím, myslete na to a příští kelímek od jogurtu, láhev od vína nebo krabici od mléka vhoďte do správného kontejneru.

V současné době zvažujeme různé možnosti, jak bychom mohli třídění odpadů ulehčit a zajistit dostatečnou kapacitu nádob. Případné změny budou probrány na zasedání zastupitelstva obce.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

27.1.2020

Dva obecní byty k pronájmu

Obec Horní Kruty nabízí k pronájmu 2 byty v Horních Krutech. Více informací naleznete na úřední desce nebo zde:

Byt v bytovkách - č.p. 80

Byt v kampeličce - č.p. 57

 

 

19.12.2019

Svoz komunálního odpadu během svátků probíhá beze změny každou středu

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že svoz odpadů probíhá bez přerušení i během státních svátků, své popelnice vyndejte před domy již večer před svozovým dnem.

Děkujeme.

 

18.12.2019

Vánoční besídka dětí ze Základní školy Horní Kruty

Kostel sv. Václava v Horních Krutech je po většinu roku uzavřen. Vánoční besídka dětí ze základní školy je jednou z mála příležitostí, jak tento zajímavý prostor navštívit. Fotografie bohužel nedokáží přenést atmosféru besídky. Všichni přítomní diváci určitě potvrdí, že byla sváteční a dojemná. Děti odvážně před velkým obecenstvem zarecitovaly vánoční básničky a zazpívaly mnoho vánočních písní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2019

Informace o hotovostních platbách - omezení pokladny během vánočních svátků

Platby v hotovosti budou přijímány do pokladny Obecního úřadu Horní Kruty za rok 2019 nejpozději do čtvrtka 19.12.2019.

Po novém roce bude pokladna přijímat platby od 6.1.2020

 

Informace k nájmu hrobových míst v Horních Krutech a Bohouňovicích II

V souladu se změnami zákona o pohřebnictví jsme aktualizovali všechny související dokumenty a provedli novou evidenci hrobových míst. Všechny hroby byly přečíslovány a zaměřeny.

Prosíme všechny občany, jejichž blízcí jsou pochováni na hřbitově v Horních Krutech a Bohouňovicích II, aby si zkontrolovali, zda mají platnou nájemní smlouvu na hrobové místo. Pokud již vypršela platnost Vaší stávající smlouvy, tak novou nájemní smlouvu můžete přijít uzavřít na obecní úřad během úředních hodin od 6. ledna 2020.

Pro souhrn informací k nájmu hrobových míst klikněte ZDE.

Všechny dokumenty související s pohřebišti v obci naleznete v elektronické podobě ZDE.

 

7.12.2019

Mikulášská nadílka

V sobotu 7.12.2019 se konala Mikulášská nadílka v sokolovně v Horních Krutech. Účast byla hojná, sál byl plný. Děti si nejdříve zasoutěžily a zatancovaly s čerty a na závěr přišel i Mikuláš s andělem. Ten hodné děti za básničku či písničku odměnil balíčkem plným dobrot.

 

 

 

 

 

 

4.12.2019

Rozsvěcení vánočního stromu

Děkujeme všem, kteří v neděli 1.12. přišli společně zahájit advent a rozsvítit vánoční stromek. Doufáme, že se Vám líbí. Do kasičky se vybralo 3198,-Kč. Z těchto dobrovolných příspěvků nakoupíme příští rok ceny pro děti na dětské rybářské závody.

3.12.2019

Nové úřední hodiny Obecního úřadu v Horních Krutech

Chtěla bych Vás informovat o personálních změnách na Obecním úřadě v Horních Krutech. Na konci listopadu ukončila svůj pracovní poměr administrativní pracovnice Jitka Ledašilová a účetní Ing. Kateřina Jiránková. Obě tyto pozice bude nyní zastávat Ing. Jitka Hervertová.

Úřední hodiny pro veškerá podání, administrativní náležitosti a platby jsou v úřední dny 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00. V ostatní dny 8:00 – 11:30. Podrobný rozpis zde.

Pokud Vám z důvodu pracovního vytížení úřední hodiny nevyhovují, tak bych ráda připomněla, že veškeré platby můžete uhradit převodem na bankovní účet obce č. 8920151/0100. Případně si prosím zavolejte a domluvte si individuální schůzku.

Pokud potřebujete jednat s panem starostou, tak jej na obecním úřadě zastihnete v úřední dny 8:00 – 17:00 a v ostatní dny po dohodě. Prosím neváhejte si předem zavolat a domluvit si schůzku. Číslo na mobilní telefon: +420 775 352 955.

Pro jednání s celým zastupitelstvem obce doporučujeme navštívit některé z pravidelných veřejných zasedání zastupitelstva, kde je vždy prostor k diskuzi. Využiji této příležitosti a zvu Vás na zasedání zastupitelstva, které se koná tuto středu 4.12.2019 od 18:00 hodin.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

25.10.2019

Uzavírka silnice v Bohouňovicích II

Od 1.11.2019 do 15.11.2019 bude uzavřena příjezdová cesta do Bohouňovic II ve směru od Přestavlk. Více informací naleznete na úřední desce.

 

 

 

 

 

 

 

Vítání občánků

Dne 12. října 2019 se uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků. Protože v roce 2018 se vítání nekonalo, vítali jsme nejen miminka, ale i už chodící rošťáky. Mezi občany Horních Krut jsme přivítali celkem 12 dětí. Vzhledem ke kapacitě našeho zasedacího sálu proběhl ceremoniál dvakrát. Kromě slavnostního proslovu a zápisu do pamětní knihy se účastníci mohli potěšit pěveckým a recitačním vystoupením žáků ZŠ Horní Kruty.

 

 

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

19.10.2019

Radiostanice pro JSDH Horní Kruty

Tento týden jsme předali JSDH Horní Kruty 2 radiostanice (vysílačky). Celkové náklady byly 27.891,-Kč, z čehož 19.000,-Kč jsme obdrželi jako dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. JSDH Horní Kruty bude mít k dispozici 1 vozidlovou a 1 přenosnou radiostanici. Toto vybavení zlepší akceschopnost jednotky a její komunikaci a koordinaci s HZS ČR během zásahů. Doposud nebyla jednotka vybavena žádnou radiostanicí a komunikace probíhala výhradně formou soukromých mobilních telefonů jednotlivých členů JSDH. Díky novým radiostanicím bude jednotka schopna lépe a rychleji reagovat na požadavky velitele zásahu a pokyny od HZS ČR.

 

 

 

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

30.9.2019

Křížový kámen z Krakovce byl usazen na původní místo

Křížový kámen z Krakovce, kteří si někteří z Vás pamatují ze svého dětství, případně povídání rodičů a prarodičů, byl usazen zpět na Krakovec. Kámen byl usazen vedle autobusové zastávky, což bylo zřejmě místo, kde původně celá staletí stával. Na zastávce je umístěna i informační tabulka o historii tohoto kamene. V kameni je vytesán maltézský kříž. Jeho původ a původní účel je nejasný, ale i tak tvoří část historie naší obce a jsme rádi, že je zpět na svém místě.

Informace o kameni z místních kronik:

Jedná se pravděpodobně o pamětní nebo hraniční kámen blíže neurčeného stáří. O původu kamene se traduje několik příběhů.

První možností je, že se jedná o kámen raně středověkého původu. Zde na Krakovci byl posvátný březový háj, kde bylo pravděpodobně i obětiště. Staří Čechové i Zličané se po pokřesťanštění přidržovali svých pohanských zvyků. Aby se zabránilo uctívání starých model, nařídila knížecí nebo i církevní vrchnost stavěti na bývalých obětištích tzv. "baby", to jsou velké pískovcové opracované kameny, na čelní straně s vytesaným maltézským křížem. Takováto baba, podle ústního podání, prý byla vztyčena v raných dobách křesťanských i na Krakovci.

Další teorií je, že pochází z dob napoleonských válek. O původu kamene se vypravuje: "Když po porážce Napoleonově táhli Rusové na Paříž a proudy vojska procházely Čechami, zemřel u Krut vysoký ruský důstojník a byl pochován na místě, které je označeno kamenem."

Kámen zde ležel věky až do roku 1988. Tehdy byl při budování autobusové zastávky vyrván ze země nesvědomitým bagristou a zahrnut zeminou. Čtvrt století se považoval za ztracený. Byl znovu objeven při výkopových pracích u domu č.p. 48 v Dolních Krutech a v roce 2019 opět usazen do terénu poblíž původního umístění.

 

 

 

 

 

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

15.9.2019

Nová nástěnka na Březince

Na Březince je nově umístěna nástěnka. Můžete ji využívat pro vylepování plakátů, letáků a různých informací. Děkujeme panu Manovi za její zhotovení a umístění.

 

 

 

 

 

 

Dětské rybářské závody konané dne 31. 8. 2019 na rybníku v Horních Krutech

Letošní prázdniny jsme zakončili dětskými rybářskými závody. Závodu se účastnilo 20 dětí. Věříme, že všichni závodníci měli radost, protože každému se podařilo chytit rybu. Celkem během dvouhodinového závodu nachytali 411 ryb v celkové délce 65,18m.

Nejmenší ulovená ryba měřila 8cm a největší 29cm. Nejúspěšnější závodnice stihla nachytat 92 ryb.

Závod se konal za podpory obce, ale zcela na dobrovolnické bázi. Dárky pro všechny zúčastněné děti byly od sponzorů. Ceny (3 rybářské pruty, 2 vezírky, podběrák a tuba se splávky a háčky) byly pořízeny z kasičky na dětské akce, kam jste přispívali při rozsvěcení vánočního stromu v prosinci 2018 (vybráno celkem 1.493,-Kč). Děkujeme panu Fialovi, který zajistil občerstvení, všem kteří přispěli a hlavně, těm, kteří se podíleli na organizaci. Měřiči měli opravdu plné ruce práce.

 

 

 

 

 

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

13.9.2019

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 21.9.2019

Odpad je nutné předat osobně osádce vozu, tzv. z ruky do ruky.

Rozpis zastávek ZDE.

2.9.2019

První školní den

Do mateřské školy nastoupilo dnes 8 dětí a v základní škole přivítali 5 prvňáčků. Byl to pro jejich život významný den. Všem přejeme, ať se jim v novém a neznámém prostředí líbí, naučí se spoustu nových věcí a zažijí hezké chvíle s kamarády.

Obec se jako zřizovatel těchto institucí snaží, aby děti i učitelé trávili čas v příjemném prostředí a v rámci svých možností navyšuje jejich finanční podporu. Letní prázdniny nejsou pro školy jen časem odpočinku, ale naopak ideální příležitostí pro rozsáhlejší práce.

Mateřská škola měla dlouhodobě nevyhovující střechu z eternitu, kam zatékalo. Během léta byla krytina střechy vyměněna. Jak můžete vidět na fotografiích, budova „prokoukla“ a má nyní reprezentativní vzhled. Investice byla hrazena zcela z rozpočtu obce. Kromě střechy se nového kabátu dočkalo i oplocení (výměna pletiva, nový nátěr). Do budoucna čekáme na vypsání dotačních titulů a rádi bychom provedli zateplení budovy či nové herní prvky na školní zahradu.

 

 

 

 

 

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

20.8.2019

Obnova komunální techniky - nová traktorová sekačka

Větší důraz na vzhled veřejných ploch byl jedním z bodů našeho volebního programu. Obec doposud disponovala jednou (již dosluhující) sekačkou typu rider. Péče o 6 vesnic je opravdu časově náročná. Aby ji naši pracovníci lépe zvládali, rozhodlo se zastupitelstvo obce pořídit ještě traktorovou sekačku s vysokozdvižným košem, který umožní sběr posekané trávy a jeho přímé vysypání na vůz. Dosud bylo použití sběrného koše možné pouze na rovném terénu a trávu pak bylo nutné ručně nakládat. Dalším výhodou nové sekačky by měla být její vyšší výkonnost a možnost použití na vyšší a mokrou trávu. Vzhledem k výši obecního rozpočtu a plánu na výstavbu ČOV a kanalizace se snažíme výdaje omezovat a šetřit. Sekačka byla zakoupena za cenu 423.500,-Kč včetně DPH. Je to tedy poměrně velká investice, ale doufáme, že odvede hodně práce a vydrží nám několik let. Zde je několik fotografií z předání a zaškolení obsluhy.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

20.8.2019

10. ročník cyklistického závodu Hornokrutská 40

V sobotu 10.8.2019 proběhl již 10. ročník cyklistického závodu Hornokrutská 40.

Závodu se letos účastnilo celkem 68 jezdců, ti nejrychlejší zvládli náročnou trasu za 1 hodinu a 13 minut. Celkové výsledky i fotografie ze závodu jsou k dispozici na webu závodu:

http://hk40.hornikruty.cz

Pan Jiří Bulan vytvořil moc pěknou videoreportáž ze závodu:

Pokud se Vám video nepřehrává, prosím klikněte ZDE a přejděte na Youtube

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

16.7.2019

Nepořádek u nádob s tříděným odpadem

 

V naší obci se neustále potýkáme s nepořádkem kolem nádob s tříděným odpadem. V minulém roce byl navýšen počet nádob na papír, který se odváží 1 x za 14 dní. To se během prvního prázdninového týdne ukázalo jako nedostatečné. Nádoby byly okamžitě přeplněné a nepořádek se hromadil kolem. Proto jsme navýšili počet svozů. Během letních prázdnin bude papír odvážen každý týden, vždy v pátek.

Chtěli bychom poprosit všechny obyvatele i chataře, aby nám pomohli zachovávat pořádek kolem nádob na tříděný odpad. Nejdůležitější je řádně stlačit plasty (sešlapat plastové lahve) a rozložit krabice tak, aby se jich do nádoby vešlo co nejvíce. Pokud chystáte velký úklid, tak připomínáme, že se pravidelně konají svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu, kde můžete odpad zdarma předat.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2019

Sekat či nesekat? Letos se sekání veřejných prostor řeší velmi intenzivně po celé republice. A jak to budeme dělat v Horních Krutech?

 

Výběr z tisku:

https://tn.nova.cz/clanek/nesekejte-travu-vyzyva-ministerstvo-to-nestaci-zlobi-se-lide.html

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sucho-vysoka-trava-louky-ve-mestech-hmyz.A190622_120655_domaci_jumi

 

 

 

Horní Kruty:

Vybrali jsme lokality, kde chceme mít hezký, krátký, pobytový trávník a to jsou: základní škola, mateřská škola, dětské hřiště u sokolovny a fotbalové hřiště, vše v Horních Krutech. Tyto plochy se budou sekat pravidelně 1x týdně (v případě velkých veder a sucha dle potřeby). Po těchto trávnících se často chodí a pohybují se tam děti, takže tam chceme zajistit hezký trávník příjemný pro pohyb a omezit výskyt klíšťat.

Ostatní trávníky v obci lze nazvat trávníky parkového typu. Jsou to veškeré travnaté prostory v obcích, podél cest, na návsích, u rybníků. Tyto lokality se budou sekat výše a méně často. Pracovníci obce budou sekat každý týden přednostně pobytové trávníky a pak každý týden ve zbylém čase budou sekat postupně všechny vesnice – Horní Kruty, Dolní Kruty, Přestavlky, Újezdec, Bohouňovice II, Březinku a tak stále dokola. Tento způsob sečení by měl být ekologicky přínosný a travnaté plochy by měly uchovávat více vláhy.

Zaznamenali jsme stížnosti na kvalitu seče. Jednou z připomínek bylo nedosekávání trávy kolem různých překážek, dopravních značek atd.  Na tyto připomínky byli pracovníci upozorněni a do budoucna by měli být v tomto ohledu pečlivější.

Přes hrozivé scénáře o suchu byly srážky během letošního jara poměrně bohaté a tak se nám stalo, že tráva vyrostla více, než bychom chtěli. Obec má k dispozici pro péči o veřejnou zeleň dva pracovníky a jeden starší rider Husqvarna. Než se obsekají všechny plochy a pracovníci se vrátí zpět na začátek do první vesnice, je tráva místy až po kolena. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořídí ještě traktorovou sekačku s možností sečení vysoké a mokré trávy. Doba sečení celé obce by se tak měla zkrátit a seče ve všech vesnicích budou častější.  

Pokud Vás sekání trávy baví a chcete mít před domem udržovaný, krátce střižený anglický trávníček, tak budeme rádi, když nám pomůžete a budete si jej sekat kratší a častěji.

Věříme, že tento způsob sečení splní naše estetické, ekologické i ekonomické požadavky. Souhlasíte? Nesouhlasíte? Máte nějakou jinou připomínku? Můžete nám dát vědět na info@hornikruty.cz.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

5.5.2019

Hornokrutské sání 2019

Reportáž z hasičské soutěže ze soboty 4.5.2019

ZDE v Kolínském deníku.

 

8.4.2019

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří uklízeli podél cest a silnic

Více informací o úklidu ZDE: