Ze života obce

16.7.2019

Nepořádek u nádob s tříděným odpadem

 

V naší obci se neustále potýkáme s nepořádkem kolem nádob s tříděným odpadem. V minulém roce byl navýšen počet nádob na papír, který se odváží 1 x za 14 dní. To se během prvního prázdninového týdne ukázalo jako nedostatečné. Nádoby byly okamžitě přeplněné a nepořádek se hromadil kolem. Proto jsme navýšili počet svozů. Během letních prázdnin bude papír odvážen každý týden, vždy v pátek.

Chtěli bychom poprosit všechny obyvatele i chataře, aby nám pomohli zachovávat pořádek kolem nádob na tříděný odpad. Nejdůležitější je řádně stlačit plasty (sešlapat plastové lahve) a rozložit krabice tak, aby se jich do nádoby vešlo co nejvíce. Pokud chystáte velký úklid, tak připomínáme, že se pravidelně konají svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu, kde můžete odpad zdarma předat.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2019

Sekat či nesekat? Letos se sekání veřejných prostor řeší velmi intenzivně po celé republice. A jak to budeme dělat v Horních Krutech?

 

Výběr z tisku:

https://tn.nova.cz/clanek/nesekejte-travu-vyzyva-ministerstvo-to-nestaci-zlobi-se-lide.html

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sucho-vysoka-trava-louky-ve-mestech-hmyz.A190622_120655_domaci_jumi

 

 

 

Horní Kruty:

Vybrali jsme lokality, kde chceme mít hezký, krátký, pobytový trávník a to jsou: základní škola, mateřská škola, dětské hřiště u sokolovny a fotbalové hřiště, vše v Horních Krutech. Tyto plochy se budou sekat pravidelně 1x týdně (v případě velkých veder a sucha dle potřeby). Po těchto trávnících se často chodí a pohybují se tam děti, takže tam chceme zajistit hezký trávník příjemný pro pohyb a omezit výskyt klíšťat.

Ostatní trávníky v obci lze nazvat trávníky parkového typu. Jsou to veškeré travnaté prostory v obcích, podél cest, na návsích, u rybníků. Tyto lokality se budou sekat výše a méně často. Pracovníci obce budou sekat každý týden přednostně pobytové trávníky a pak každý týden ve zbylém čase budou sekat postupně všechny vesnice – Horní Kruty, Dolní Kruty, Přestavlky, Újezdec, Bohouňovice II, Březinku a tak stále dokola. Tento způsob sečení by měl být ekologicky přínosný a travnaté plochy by měly uchovávat více vláhy.

Zaznamenali jsme stížnosti na kvalitu seče. Jednou z připomínek bylo nedosekávání trávy kolem různých překážek, dopravních značek atd.  Na tyto připomínky byli pracovníci upozorněni a do budoucna by měli být v tomto ohledu pečlivější.

Přes hrozivé scénáře o suchu byly srážky během letošního jara poměrně bohaté a tak se nám stalo, že tráva vyrostla více, než bychom chtěli. Obec má k dispozici pro péči o veřejnou zeleň dva pracovníky a jeden starší rider Husqvarna. Než se obsekají všechny plochy a pracovníci se vrátí zpět na začátek do první vesnice, je tráva místy až po kolena. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořídí ještě traktorovou sekačku s možností sečení vysoké a mokré trávy. Doba sečení celé obce by se tak měla zkrátit a seče ve všech vesnicích budou častější.  

Pokud Vás sekání trávy baví a chcete mít před domem udržovaný, krátce střižený anglický trávníček, tak budeme rádi, když nám pomůžete a budete si jej sekat kratší a častěji.

Věříme, že tento způsob sečení splní naše estetické, ekologické i ekonomické požadavky. Souhlasíte? Nesouhlasíte? Máte nějakou jinou připomínku? Můžete nám dát vědět na info@hornikruty.cz.

Ing. Lucie Sepekovská

místostarostka

 

5.5.2019

Hornokrutské sání 2019

Reportáž z hasičské soutěže ze soboty 4.5.2019

ZDE v Kolínském deníku.

 

8.4.2019

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří uklízeli podél cest a silnic

Více informací o úklidu ZDE: